Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

DIST RIBUCION Y COMERCIALIZ ACION DE ART ICULOS DE DECORACION Y JARDINERIA SL

Finalitat

Prestació de serveis online

Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis

Legitimació

Consentiment exprés e interés legítim

Destinataris

No es cedeixen dades a tercers, excepte obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Datde a les clàusules annexes que es troben a https://discomgrup.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/

A DISCOM GRUP SL traballem per oferir-te a través dels nostres productes i serveis la millor experiència possibles. En alguns casos, és necessari recavar la informació per a aconseguir-ho. Ens importa la teva privacitat i creiem que hem de ser transparents al respecte.

Per això,i a efectes del previst al REGLAMENT (UE)2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la LLEI 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI", DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE DECORACION Y JARDINERIA SL informa a l'usuari que, com responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.

El nostre compromís comença per explicar-te el següent:

Es recullen les teves dades perquè l'experiència d'usuari millori, atenent els teus interessos i necessitats.

Som transparents amb relació a les dades que obtenim sobre tu i la raó per la cual ho fem.

La nostra intenció és oferir-te la millor experiència possible. Per això, quan utilitzem la teva informació personal ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el teu consentiment.

Entenem que les teves dades et pertanyen. Per tant, si decideixes no autoritzar-nos a processar-les pots sol·licitar que deixem de tractar-les.

La nostra prioritat consisteix a garantirr la teva seguretat i tractar les teves dades d'acord amb la normativa europea.

Si desitges obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades, consulta els diferents apartats de la política de privacitat que es troben a continuació:

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Identidad: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE DECORACION Y JARDINERIA SL

Domicilio social: MASIA CAN ROSSINYOL S/N
C.I.F. no: B-65545857
Email: lopd@msanchez.cat

DISCOM GRUP SLha designat un Delegat de Protecció de Dades o una persona de contacte interna dins de la seva organització. Si desitges fer una consulta amb relació al tractament de les teves dades personals, pots posar-te en contacte amb ell mitjançant el correu lopd@msanchez.cat

¿Quines dades personals recopilem?

Los datos personales que el usuario puede llegar a proporcionar:

Nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Ubicación.

Informació relativa a pagaments i devolucions.

Adreça IP, data i hora en la que has accedit als nostres serveis, navegador d'internet que utilitzis i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.

Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.

En alguns casos, és obligatòria la cumplimentació del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferits a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les qals es sol·licitin dades de caràcter personal.

¿Perqué i per a que tractem les teves dades?

En DISCOM GRUP SL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las siguientes finalidades:

Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui online o a les tendes físiques. Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.

Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com la gestió dels serveis oferits a través del lloc web i les tasques d'informació, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació dels clients amb l'objecte de personalitzar el tractament conforme a les seves característiques i necessitats i millor l'experiència en línia del client.

Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.

En alguns casos serà necessari facilitar informació a les Autoritats o terceres empreses per motius d'auditoria, així com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les Administracions Públiques.

Informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del teu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'establert al RGPD.

¿Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

Consentiment de l'interessat per a la contractació de serveis i productes, pels formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o alta a e-newsletters.

Interés legítimo para el tratamiento de datos de nuestros clientes en acciones de marketing directo y consentimient o expreso del interesado para todo lo relativo a las valoraciones automáticas y elaboración de perfiles.

Compliment d'obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb Autoritats públiques i reclamacions de tercers.

¿Quant temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com pel compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

¿A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

En alguns casos, només quan sigui necessari, DISCOM GRUP SL proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveeïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment amb els que DISCOM GRUP SL treballi poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, sens perjudici d'això, no utilitzaran la informació per finalitats pròpies o per cessió a tercers.

DISCOM GRUP SL procura garantizar la seguridad de los datos personales cuando se envían fuera de la empresa y se asegura que los terceros proveedores de servicio respetan la confidencialidad y cuentan con las medidas adecuadas para proteger los datos personales. Dichos terceros tienen la obligación de garantizar que la información se trata conforme con la normativa de privacidad de datos.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà el estrictament necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.

Les dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses del grup.

¿On s'emmagatzemen les teves dades?

Amb caràcter general, les dades s'emmagatzem dins de la UE. Les dades que s'envien a tercers que no pertanyen a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perque compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s'hagin adherit al “Privacy Shield”.

¿Quins drets t'assisteixen i com pots exercir-los?

Puedes dirigir tus comunicaciones y ejercitar tus derechos mediante una petición en el siguiente correo electrónico: lopd@msanchez.cat.

En virtut del que estableix l'RGPD pots sol·licitar:

Dret d'accés: po t s demanar inf o rmació d'aquelles dades perso nals que dispo sem so bre t u.

Derecho de rectificación: puedes comunicar cualquier cambio en tus datos personales.

Derecho de supresión y al olvido: puedes solicitar la eliminación previo bloqueo de los datos personales.

Dret de limit ació al t ract ament : supo sa la rest ricció del t ract ament de les dades perso nals.

Dret d'oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposa'n-te al fet que se segueixin tractant.

Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per la seva transmissió a un altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzant, incloent-hi l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o af ect i signif icat ivament a l'interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si solicites que s'eliminin dades necessàries per al compliment d'obligacions legals.

Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació de l'autoritat de protecció de dades.

¿Qui és el responsable de l'exactitut i veracitat de les dades facilitades?

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerando a DISCOM GRUP SL de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción. DISCOM GRUP SL se reserva el derecho de finalizar los servicios contratados que se hubiera celebrado con los usuarios, en caso que los datos que haya facilitado sean falsos, incompletos, inexactos o no estén actualizados.

DISCOM GRUP SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

DISCOM GRUP SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a DISCOM GRUP SL de responsabilitat enfront a qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per DISCOM GRUP SLsempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l'usuari certifica que és més gran de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per la prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

¿Com tractem les dades personals dels menors d'edat?

En principio nuestros servicios no van dirigidos específicamente a menos de edad. Sin embargo, en el supuesto de que alguno de ellos se dirija a menores de catorce años, de conformidad con el artículo 8 del RGPD y el artículo 7 de la LO3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), DISCOM GRUP SL exigirá el consentimiento válido, libre, inequívoco, específico e informado de sus tutores legales para tratar los datos personales de los menores. En este caso, se exigirá el DNI u otra forma de identificación de quien preste el consentimiento .

En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l'usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

¿Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?

DISCOM GRUP SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades personals facilitades a DISCOM GRUP SL.

DISCOM GRUP SLno és responsable d'hipotétics danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a DISCOM GRUP SL; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de DISCOM GRUP SL. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web

En el lloc web https://discomgrup.com pot haver-hi enllaços a altres pàgines web. Al clicar en un d'aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d'aquell lloc web, quedant DISCOM GRUP SL desvinculada de qualsevol classe de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

Com utilitzem les cookies?

El lloc web de DISCOM GRUP SL utilitza cookies, als efectes d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel mateix. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creado rs d'aquest es, però en cap cas la inf o rmació o bt inguda per les mat eixes serà asso ciada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies https://discomgrup.com/politica-de-cookies/.

Pot modificar-se la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat .